JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE1) Przygotować plik zgodnie ze wskazówkami zawartymi w zakładce JAK PRZYGOTOWAĆ PLIKI

2) Przygotować dokładny opis, niezbędny do wykonania usługi, w którym należy podać:
 • Rodzaj podłoża na jakim ma być wykonany wydruk / usługa
 • Wielkość, rozmiar
 • Rodzaj druku jedno stronny czy dwustronny
 • Kolorowy czy czarno-biały
 • Miejsca cięcia, docinania lub zaginania muszą być wyraźnie oznaczone znacznikami bez widocznych na obrazie linii (kresek) cięcia lub dokładnie opisane.
 • Ilość sztuk lub kompletów
 • Oczekiwany lub uzgodniony termin realizacji
 • Kontakt telefoniczny i adres e-mail
 • Nazwisko i imię osoby składającej zamówienie
 • Dodatkowe informacje, które mogą być potrzebne do wykonania zamówienia

3) Gotowy do druku plik WRAZ Z OPISEM  można wysłać na dwa sposoby:
 • w przypadku plików do 5MB mailem na adres : biuro@drukarniasalus.pl
 • w przypadków plików większych niż 5MB wygrywając ja na serwer FTP.
    Prosimy o kontakt w celu przekazania szczegółów logowania na FTP

4) Poczekać na potwierdzenie przyjęcia zlecenia. W przypadku nieotrzymania takiej informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 600 480 987

5) Dokonać płatności za usługę. Szczegóły opisane są w zakładce PŁATNOŚCI

6) W ustalonym terminie odebrać zrealizowane zlecenie osobiście w siedzibie firmy przy Szosie Chełmińskiej 50, 87-100 Toruń,  lub podać dane adresowe na które ma zostać ono wysłane. Koszty spedycji obliczene są na podstawie taryf firm spedycyjnych świadczących usługi na terenie Polski i są doliczane dodatkowo. O kosztach spedycji Klient jest informowany podczas składania zamówienia.

7) UWAGA!!!
 • Niepoprawnie złożone zamówienie, a w szczególności pliki przygotowane niezgodnie z wytycznymi umieszczonymi w zakładce JAK PRZYGOTOWAĆ PLIKI zwalniają Wykonawcę z odpowiedzialności za źle wykonaną usługę
 • Wszystkie dostarczone pliki oraz materiały, służą jedynie celom związanym z wykonaniem zlecenia oraz nie będą w żaden sposób przekazywane osobom trzecim
 • Przesyłając pliki do druku wraz z zamówieniem Zamawiający sprawdził je pod względem poprawności – szczególnie gramatycznej, ortograficznej oraz merytorycznej i graficznej. Drukarnia nie odpowiada za błędy powstałe podczas procesu projektowania.
 • Zamawiający rozumie, że rozbieżności w kolorystyce finalnego wydruku oraz barw wyświetlanych na monitorze są zależne od rodzaju monitora oraz jego kalibracji i nie mogą stanowić podstawy reklamacji
 • Dokonując płatności za zamówienie klient tym samym oświadcza, że zapoznał się z treścią informacji zawartej w zakładce JAK PRZYGOTOWAĆ PLIKI. Zaakceptował powyższy regulamin oraz, wykonał projekt zgodnie z jego zaleceniami. Tym samym umowa została zawarta i ma charakter świadczeń umówionych zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem i jest wiążąca zarówno dla zamawiającego jak i dla usługodawcy.

8) W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 600 480 987 lub mailowy : biuro@drukarniasalus.pl
 
Drukarnia SALUS
     Drukarnia SALUS Dariusz Rudziński
     Szosa Chełmińska 50
     87-100 Toruń
tel. (+48) 56 66 10 959
tel. kom. (+48) 600 480 987


SALUS © 2021