JAK PRZYGOTOWAĆ PLIKI

Pliki
Pliki powinny być dostarczone w formacie pdf (press ready) w wersji Acrobat 4.0, plik kompozytowy CMYK. Pliki otwarte czyli cdr przyjmujemy tylko po uzgodnieniu. Przy dużych plikach prosimy skorzystać z naszego FTP.

Format pracy

W programie graficznym, w którym jest utworzona praca trzeba wybrać format strony o wymiarach zgodnych z wymiarem pracy po obcięciu (np. wizytówka - 90 mm x 50 mm, ulotka A4 - 210 mm x 297 mm itd.). Elementy, które będą dochodzić do krawędzi strony (na spad) trzeba wysunąć 3 mm poza stronę i przy tworzeniu pliku pdf podać wielkość spadu (bleed) 3 mm. Dodatkowo prosimy umieścić znaczniki cięcia (crop marks). Dla prac powyżej 4 stron, nieponumerowanych w pracy, dobrze jest umieścić numery stron w obszarze crop marks.

Grafika
Bitmapy rastrowe w pracy powinny być w rozdzielczości 300 dpi (min. 250 dpi), bez osadzonych profili kolorystycznych, skompresowane metodą ZIP (lub bezzwrotną JPG).

Kolorystyka
Praca powinna być dostarczona w kolorystyce CMYK. Zastosowanie innej  kolorystyki może skutkować nieoczekiwaną zmianą barwy po automatycznej konwersji do CMYK.

Czcionki
Wszystkie użyte w pracy czcionki powinny być osadzone w dokumencie lub zamienione na krzywe.

Druk personalizowany
Dane do druku personalizowanego (np. imię, nazwisko) proszę przygotować w arkuszu EXCEL, każda dana w osobnej kolumnie, każdy rekord w osobnym wierszu. Jeśli potrzebna jest odmiana przez przypadki należy wpisać dane w odpowiednim przypadku.

Pozostałe uwagi
Prosimy nie przekraczać sumy składowych CMYK: dla papierów powlekanych (kredy) 320%, a dla niepowlekanych (offset) 280%. Przekraczanie tych wartości może powodować zalanie w procesie druku.
Dla uzyskania głębokiej czerni zalecamy składowe: C=50% M=40% Y=40% K=100%.
Dla prac bardziej zaawansowanych: książka w oprawie twardej (lega za legą czy lega w legę), druk opakowań do sztancowania, druk banerów prosimy o kontakt w celu uzgodnienia wymagań technicznych.
 
Drukarnia SALUS
     Drukarnia SALUS Dariusz Rudziński
     Szosa Chełmińska 50
     87-100 Toruń
tel. (+48) 56 66 10 959
tel. kom. (+48) 600 480 987


SALUS © 2021